33. Repase hydraulické brzdy

leden 2007, revidováno květen 2010

Proč?

Co je zapotřebí?

 

Hydraulická brzda je relativně bezúdržbová záležitost. Tedy pokud vše řádně funguje. Pokud začne kdekoliv unikat brzdová kapalina, začne se propadat páčka brzdy pří jejím delším stisknutí a nebo brzda neustále přibržďuje, je nejvyšší čas na opravu. Není vždy nezbytně nutné rozebírat celý systém, ale pokud to již nebylo delší dobu uděláno, lze to jen doporučit - repase je snadná a časově nenáročná - nicméně jedná se o brzdový systém a je tedy třeba pracovat v čistotě a pečlivě.

Pro snazší práci doporučuji kompletní brzdovou soustavu demontovat z motocyklu jako celek, odsát brzdovou kapalinu a demontovat na jednotlivé celky (třmen, hadice, hlavní brzdový válec s nádobkou).

Poznámka: Jelikož je na mém motocyklu osazena pancéřová brzdová hadička (která má neomezenou životnost), nemusel jsem provádět její výměnu.

 

a) Repase hlavního brzdového válce

Repasi hlavního válce provedeme, pokud se páčka brzdy tzv. "propadá" - tj. po jejím stisknutí a držení se pomalu blíží k řidítku.

Po demontáži brzdové páčky a stažení prachovky pístku je možné odjistit pojistnou podložku (segrovku). Pak lze vytáhnout celou sestavu pístků a těsnění.

   

Obr. 1 a 2: Sestava hlavního válce

Jednotlivé díly pečlivě očistíme lihem (nebo speciálním čističem brzd, v žádném případě nesmíme použít olejů, benzínu či sprejů jako např. WD40, Konkor a pod.). Pokud nemáme v úmyslu vyměňovat či demontovat kontrolní okénko, je třeba se vyvarovat jeho kontaktu s čistícím prostředkem - okénko při styku nenávratně zmatní.

Před montáží doporučuji pracovní plochy válce ošetřit silikovou vazelínou. V žádném případě nesmí být použito klasické, grafitové nebo měděné vazelíny, olejů či jiných maziv! Jejich použití by znamenalo zbytnění (nabobtnání) těsnicích pryžových prvků a možné selhání brzdy! Při zpětné montáži pístků dáváme pozor zejména na správnou polohu těsnění - viz Obr. 3 a 4 - těsnění nejsou identická, liší se "tloušťkou" těsnících břitů.

Těsnění předního pístku (tj, pístek blíže hadici, opírá se o pružinu) má břit "ostřejší", naopak těsnění zadního pístku (blíže k páčce) má břit "tupější", tlustší. Těsnění  před montáží na dostatečně dlouhou dobu (nejlépe několik hodin, ideálně přes noc) ponoříme do brzdové kapaliny, popř. výrobcem doporučované kapaliny Breox Fluid. Tu ostatně můžeme na těsnění nakapat při montáži k jejímu usnadnění.

 

Obr. 3: Poloha těsnění

Je-li to zapotřebí, provedeme také výměnu kontrolního okénka - z vnitřní strany nádobky jej vymáčkneme směrem ven. Pozor na poškození tenkého plíšku, který usnadňuje odečet výšky hladiny v zásobní nádobce. Zpět montujeme nové okénko osazené novým o-kroužkem (přibližně rozměru 15x1,5) tence potřeným silikonovou vazelínou nebo Breoxem. Okénko musí jít vmáčknout lehce - nepoužíváme nadměrné násilí a případně použijeme o-kroužek s jiným rozměrem.

 

Obr. 4.: Řez brzdovým válcem

 

b) Repase třmenu

Repasi třmenu provedeme, pokud váznou pístky - brzda neustále přibrzďuje nebo pokud se jedna brzdová destička opotřebovává více než druhá.

 

Obr. 5.:Řez třmenem brzdy

Po demontáži destiček (pokud je budeme montovat zpět, označíme si jejich polohu - levá/pravá) provedeme důkladné očištění třmenu. Pak jej rozdělíme na dvě poloviny (povolením 3 ks imbusových šroubů M8), do závitů pístů třmenu zašroubujeme šroub M6 a písty vytáhneme. Není vhodné při zpětné montáži zaměnit levý a pravý píst, proto si je včas poznačíme. Pozor na poškození povrchové úpravy pracovní plochy pístků - nepoužíváme žádné tvrdé a ostré předměty.

Po vyčištění osadíme nová těsnění (opět před montáží ponořena v brzdové kapalině), těsnění i písty tence potřeme silikonovou vazelínou a zatlačíme do poloviny třmenu. Po úplném zatlačení pístu je možné nasadit prachovku (opět je výhodné pod prachovky kápnout několik kapek Breoxu).

   

Obr. 6. a 7: Demontovaný třmen a použití jednotlivých prostředků

Před spojením obou polovin třmenu nesmíme zapomenou vložit pružný plech a těsnění. Je výhodné závity šroubů tence potřít keramickou pastou - příště (bude-li nějaké příště :) půjdou povolit snáz.

Zprovoznění brzdy

Destičky montujeme až před montáží třmenu na vidlice (seříznutým okrajem obložení směrem k vnější straně kotouče). Keramickou pastu použijeme také na rubovou stranu brzdových destiček a vodicí zobáčky - tím předcházíme pískání brzdy za provozu.

Tím se dostáváme k samotnému závěru: kompletaci brzdy, naplnění systému novou brzdovou kapalinou (ideálně dle specifikace DOT4) a odvzdušnění. Nádobka by měla být naplněna kapalinou cca z 2/3 a hladina by měla dosahovat cca 1/2 až 3/4 kontrolního okénka, stojí-li motocykl na kolech a zatížen jezdcem.

Seřízení páčky

Po odvzdušnění brzdy je třeba se přesvědčit, zda je brzda správně seřízena. Mezi páčkou, resp. seřizovacím šroubem páčky a zadním pístkem nesmí být vůle, ale pístek nesmí být ani zatlačen!

Výrobce předepisuje předpětí 0,2-0,3 mm. V praxi je obtížné změření správného nastavení, neboť seřizovací šroub páčky přitlačuje na pístek spínač brzdového světla. Osvědčilo se mi takové seřízení, kdy brzdový spínač přitlačuje páčku natolik, že se seřizovací šroubek o páčku lehce dotýká, ale pístek nezatlačuje. V žádném případě nedoporučuji nastavit předpětí větší - takové nastavení může vést k zablokování brzdy za jízdy a vážné nehodě. 

 

Cena úpravy:

Nová těsnění, prachovky atd. cca 50 Kč
Brzdová kapalina DOT4, 0,5 l 80 Kč
Silikonová vazelína, Breox fluid, keramická pasta dle potřeby

Poznámky: